OM BYGD FÖR BYGD


Om Bygd för Bygd

Genom projektet Bygd för Bygd arbetar Länsstyrelsen för effektiv samverkan och lokal delaktighet på landsbygden.

Bygd för Bygd är en fortsättning på det utvecklingsarbete som Länsstyrelsen under en längre tid har arbetat med i Stockholms skärgård under namnet Ö för Ö. I det nuvarande projektet arbetar vi på samma sätt som tidigare, men  på nya platser med fokus på landsbygden.

Mål med Bygd för Bygd

– Ta tillvara och lyfta det lokala engagemang som finns på landsbygden.
– Förbättra samverkan mellan olika aktörer och skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för bygderna.
– Skapa strategiska och hållbara projekt som gemensamt kan bidra till utveckling i bygderna.

Metoden

– Skapar samarbete inom utvecklingsfrågor och insatser för och på landsbygden i Stockholms län.
– Samlar berörda aktörer för att samordna och koordinera resurser.
– Tar vara på platsens unika förutsättningar och de drivkrafter som finns lokalt.
– Bidrar till utveckling med lokal förankring.

Arbetsmetoden går ut på att kartlägga en bygds specifika förutsättningar, utmaningar och behov. Berörda aktörer som boende, föreningar och företagare från det lokala näringslivet samlas sedan tillsammans med politiker och tjänstemän för att diskutera lösningar och utvecklingsmöjligheter. Projektgrupper bildas som arbetar med utvecklingsprojekt som gynnar bygden.

Vi kvalitetssäkrar projekt, matchar idéer mot partners, bidragsgivare och kompetensutveckling för att skapa möjliga och hållbara projekt.