Exempel på utvecklingsprojektExempel på utvecklingsprojekt

Bygd för Bygd baseras på utvecklingsarbete som Länsstyrelsen har bedrivit på kärnöarna i Stockholms skärgård under namnet Ö för Ö. Nedan följer exempel på utvecklingsprojekt som genomförts av deltagare i Ö för Ö.

Podtaxi på Ornö

Idén om att starta taxiverksamhet uppkom eftersom Ornö är en stor skärgårdsö med långa avstånd mellan olika platser, aktiviteter och angöringspunkter. Ornö Turism- och eltaxikooperativ bildades och medlemmarna ansökte om projektmedel för inköp av en podtaxi. Taxiverksamheten startade på Ornö sommaren 2017 och projektmedel beviljades av Länsstyrelsen genom regionala tillväxtmedel.

Minilivs med land- och sjömack på Ornö

Service har varit en central fråga på många av Ö för Ö:s träffar. Just på Ornö saknades en dagligvarubutik och behovet av sådan service hade funnits en längre tid. Genom projektmedel genom landsbygdsprogrammet blev det möjligt att öppna en åretruntöppen minilivs och mack med försäljning av vissa dagligvaror, tobak, båtvårdsprodukter och receptfria läkemedel samt kontantautomat för tankning av bensin och diesel. Butiken är belägen centralt på ön med närhet till annan service.

Utegym på Utö

Utö är en ö med mycket aktivitet dit många lockas för att röra på sig. Ett utegym var något som efterfrågades för boende och besökare. En plats valdes som ligger i anslutning till den befintliga fotbollsplanen. Föreningen Destination Utö har drivit projektet som finansierats av Länsstyrelsen, Haninge kommun, Region Stockholm och projektmedel från landsbygdsprogrammet.