BYGDER


Bygder

I Bygd för Bygd ingår Djurö i Värmdö kommun. Valet av bygden har gjorts med hänsyn till riktlinjerna i Landsbygds- och skärgårdstrategin för Stockholmsregionen samt kommunala erfarenheter och önskemål.