Hållbarhets- och skärgårdsbidragHållbarhets- och skärgårdsbidrag

Stöd från Region Stockholm

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag och livsmedelsbutiker i skärgården kan även få bidrag för frakt av gods respektive livsmedel.

Region Stockholm fördelar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.

För mer information om hållbarhets-, skärgårds-, och fraktbidrag se Region Stockholms webbplats

Foto: vatten och en strandkant med sten och träd.