Projektmedel för hållbar regional utvecklingStöd från Region Stockholm

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Projektmedel kan sökas av offentliga och privata aktörer som kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.

För att beviljas projektmedel ska projektet bira till att uppfylla en eller flera av de utpekade insatsområden som utgår från målen i RUFS 2050.

Under 2021-2022 prioriteras särskilt nedanstående typer av insatser:

  • Insatser som främjar innovativa lösningar och affärsmodeller inom främst forsknings- och innovationsföretag, besöksnäring och tillverkningsindustrin. 
  • Insatser som bidrar till hållbar omställning och till att öka regionens motståndskraft och robusthet. 
  • Insatser för omställning av personal för att stärka kompetensförsörjningen, till exempel genom matchning och validering. 
  • Insatser som stärker utrikesfödda och ungdomars ställning på arbetsmarknaden.

För mer information om hållbarhets-, skärgårds-, och fraktbidrag se Region Stockholms webbplats.

Foto: vatten och en strandkant med sten och träd.