LeaderStöd inom lokalt ledd utveckling

Leader är en metod för att utveckla bygder utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor och innebär att det är boende och verksamma i området som driver och påverkar utvecklingen. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Lokala leaderkontor som vägleder

Det finns flera leaderkontor runtom i landet som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd. Dit kan du vända dig för att få hjälp med din projektidé. Du kan även få kontakt med projektägare eller andra aktörer för att komma vidare i ditt projekt.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som de boende och verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

Länkar till de lokala Leader-kontoren:

För mer information om Leadermetoden, se Jordbruksverkets webbplats.