Projekt- och investeringsstödLandsbygdsprogrammet – stöd för landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. I programmet finns mål som styr utvecklingen. För att nå målen finns en mängd olika stöd och ersättningar för projekt och investeringar som gynnar miljö, hållbarhet och innovation.

I Stockholms län finns för närvarande pengar kvar att söka inom följande stöd:

  • Projektstöd till investeringar för att behålla och utveckla den lokala servicen i livsmedelsbutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter på landsbygden. Även investeringar i distributions- och logistiklösningar, vars syfte är att underlätta samordnade varutransporter, kan beviljas stöd.
  • Startstöd för dig som tänker starta eller ta över ett företag inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäring.
  • Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga våtmarker och dammar.

Läs mer om vilka stöd som finns på Länsstyrelsens webbplats.

Ny Jordbrukspolitik 2023­-2027

Från och med nästa år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. På Jordbruksverkets webbplats finns sammanfattningar av hur projekt- och investeringsstöden föreslås se ut från 2023 och framåt.

Läs mer om förslaget på Jordbruksverkets webbplats.