KompetensutvecklingKompetensutveckling genom Landsbygdsprogrammet

Vill du utveckla ditt lantbruk eller annat företag på landsbygden för ökad hållbarhet och miljönytta? Länsstyrelsen anordnar kurser och rådgivning inom en rad områden. Aktiviteterna ska bidra till effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Kursdeltagare. Foto: Cecilia Norén