KompetensutvecklingKompetensutveckling genom Landsbygdsprogrammet

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Det finns kurser och rådgivning inom en rad olika områden för dig som är verksam på landsbygden. Aktiviteterna ska ge effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Kursdeltagare. Foto: Cecilia Norén