KONTAKTFör mer information, kontakta:

Ola Rajab
Enheten för landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon: 010-223 16 29
E-post: ola.rajab(a)lansstyrelsen.se 

Gustav Broms
Enheten för landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon: 010-223 17 87
E-post: gustav.broms(a)lansstyrelsen.se

Karin Haglund
Enheten för landsbygdsutveckling
Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon: 010-223 17 28
E-post: karin.haglund(a)lansstyrelsen.se

Logotyp: Länsstyrelsen Stockholm