KONTAKTFör mer information kontakta

Hanna Alfredius
Projektledare
Avdelningen för landsbygd
Telefon: 010-223 12 95
E-post: hanna.alfredius(a)lansstyrelsen.se

Patrik Cederlöf
Projektledare
Avdelningen för hållbar tillväxt
Telefon: 010-223 12 75
E-post: patrik.cederlof(a)lansstyrelsen.se

Logotyp: Länsstyrelsen Stockholm