KONTAKTFör mer information kontakta

Hanna Alfredius
Projektledare
Avdelningen för landsbygd
Telefon: 010-223 12 95
E-post: hanna.alfredius(a)lansstyrelsen.se

Rebecca Berlin
Projektledare
Avdelningen för hållbar tillväxt
Telefon: 010-223 13 66
E-post: rebecca.berlin(a)lansstyrelsen.se