Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler

Hos Boverket går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Under 2022 kommer bidraget att kunna sökas från den 1 september till och med den 1 december.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Foto: En vägskylt med texten "Hembygdsgård".
Ove Nordström, OJN Data AB