Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler

Hos Boverket går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Läs mer på Boverkets webbplats

Stöd till samlingslokaler har tidigare även beviljats genom investeringsstöd i landsbygdsprogrammet. Pengarna för den här programperioden är slut, men kan komma att fyllas på. Vi vet mer om det efter årsskiftet.