Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler, idrotts- och fritidsanläggningar och hembygdsgårdar finns att söka hos flera aktörer.

Hos Boverket går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Läs mer på Boverkets webbplats

Stöd till samlingslokaler samt idrotts-och fritidsanläggningar beviljas även inom landsbygdsprogrammet. Läs mer om det här.

Stöd till upprustning av hembygdsgårdar beviljas genom projektstöd i landsbygdsprogrammet. Läs mer om det på Länsstyrelsens webbplats.

Foto: En vägskylt med texten "Hembygdsgård".
Ove Nordström, OJN Data AB