Stöd till naturvårdStöd till naturvård

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Stöd till naturvård kan till exempel ges till lokala vattenvårdsprojekt, restaurering av betesmarker och slåtterängar, stängsling mot rovdjur samt andra åtgärder som främjar natur, friluftsliv och folkhälsa.

Läs mer om vilka stöd som finns på Länsstyrelsen webbplats

Foto av en våtmark.
Våtmark.