Stöd till kulturverksamhetStöd från Region Stockholm

Projektstöd

Region Stockholm stödjer tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. De projekt som beviljas stöd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.

För mer information om kulturstödet se Region Stockholms webbplats.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd kan beviljas till kontinuerlig verksamhet som producerar och/eller förmedlar kultur i länet. De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga utryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare.

För mer information om verksamhetsstödet se Region Stockholms webbplats.