Stöd till kulturverksamhetStöd till kulturverksamhet

Stöd från Region Stockholm

Region Stockholm stöder kulturverksamhet som kommer alla invånare till godo genom kulturstöd. De projekt som beviljas stöd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.

För mer information om kulturstödet se Region Stockholms webbplats