Finansiering

Finansieringsmöjligheter i bygderna

För en del av de projektidéer som kommer upp under processen i Bygd för Bygd finns det möjlighet att söka ekonomiska stöd. Till exempel finns flera olika stöd inom Landsbygdsprogrammet. Läs mer om de olika finansieringsmöjligheterna under rubriken ”stöd” i menyn.