FinansieringFinansiärer av projektet

Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet.