LjusteröLjusterö

Ett första möte har genomförts med representanter från bygden. Därefter har även möte med kommunen hållits gällande utvecklingen av Åsättra.