Innovationsstödet EIP-AgriInnovationsstödet EIP-Agri för jordbruk, trädgårds- och rennäringen

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri syftar till ökad konkurrenskraft och hållbarhet inom jordbruks trädgårds- och rennäringen. Det ska bidra till vår produktion av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material.

För närvarande kan man inte söka nya innovationsprojekt inom EIP-Agri, men området är prioriterat och nya pengar förväntas redan 2021. När det kommer nya medel kommer information om det på sidan söka innovationsstödet.

Det finns många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det måste inte vara stora avancerade innovationer.

Innovationsstödet ger full finansiering för att förverkliga dessa idéer. Det är när idén kommit till användning eller efterfrågas på marknaden som det blir en innovation.

Observera att stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring, men inte fritidsodling, skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling.

Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggningen.

Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplats

Foto: Händer håller fram två stora tomater som växer på en planta.
Foto: Mostphotos