Goda exempelGoda exempel

Nedan följer några exempel på tidigare utvecklingsprojekt som genomförts av tidigare deltagare i Ö för Ö.

Podtaxi på Ornö

Idén om att starta taxiverksamhet uppkom eftersom Ornö är en stor skärgårdsö med långa avstånd mellan olika platser, aktiviteter och angöringspunkter. Ornö Turism- och eltaxikooperativ bildades och medlemmarna ansökte om projektmedel för inköp av en podtaxi. Taxiverksamheten startade på Ornö sommaren 2017 och projektmedel har beviljats av Länsstyrelsen, genom regionala tillväxtmedel.

Minilivs med land- och sjömack

Service har varit en central fråga på många av våra träffar och just på denna ö saknades en dagligvarubutik, och behovet av denna typ av service hade funnits en längre tid. Nu sker försäljning av enklare dagligvaror, tobak, båtvårdsprodukter och receptfria läkemedel här året runt, och via macken går det att tanka bensin och diesel via kontantautomat 24 timmar om dygnet. Platsen där butiken öppnat är en central punkt med närhet till annan service vilket bidrar till en helhet.

Projektmedel beviljades genom Landsbygdsprogrammet.

Utegym på Utö

Utö är en ö med mycket aktivitet dit många lockas för att röra på sig. Ett utegym såg man både skulle vara bra för boende och besökare och det fanns en naturlig plats i anslutning till befintlig fotbollsplan. Destination Utö som står bakom många initiativ på Utö har drivit projektet. Finansiärer var Länsstyrelsen, Haninge kommun, Region Stockholm och projektmedel från Landsbygdsprogrammet.