BYGDERBygderna

Bygdeträffar planeras under 2020 till 2022. Hittills beslutade bygder som deltar inom projektet är utmärkta på kartan nedan. Mer information om de olika bygderna finns på respektive bygds sida.

Prioriteringarna i Landsbygds- och skärgårdstrategin för Stockholmsregionen och kommunala erfarenheter och önskemål har varit vägledande i valet av bygder i projektet.