BYGDERBygderna

Bygdeträffar planeras under 2020 till 2022. Mer information om de olika bygderna finns på respektive bygds sida.

Prioriteringarna i Landsbygds- och skärgårdstrategin för Stockholmsregionen och kommunala erfarenheter och önskemål har varit vägledande i valet av bygder i projektet.