BYGD FÖR BYGD

Effektiv samverkan och lokal delaktighet på landsbygden

Stockholms läns blandning av modern storstad och levande landsbygd är unik och starkt bidragande till länets attraktionskraft. För hela länets positiva utveckling krävs att landsbygden fortsätter att växa och utvecklas och att vi tar vara på dess potential. Länsstyrelsen i Stockholms län har därför startat projektet Bygd för Bygd.

Målet med projektet är att skapa lokalt förankrade utvecklingsprojekt som gemensamt kan bidra till bättre förutsättningar för människor och företag att bo och verka på landsbygden i länet.


Unika utvecklingsprojekt i varje bygd

Möjligheterna och utmaningarna på landsbygden är stora och skiljer sig åt på olika platser. Befolkning, antal besökare, ägarstruktur, kommunikationer och tillgång till offentlig service är exempel på några faktorer.

För att möta varje bygds specifika förutsättningar skapar vi samverkan mellan boende, företagare och aktörer på lokal och regional nivå och arbetar gemensamt med att identifiera möjligheter och prioritera och samordna insatser.

I varje bygd sker en kartläggning för att skapa en gemensam bild av nuläget. I en workshop diskuteras sedan vägen framåt och lokala utvecklingsprojekt startas.  

Covid -19

Länsstyrelsen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. Möten hålls för nuvarande digitalt.

Finansiärer av projektet

Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet.