BYGD FÖR BYGD

Landsbygdsutveckling genom lokal delaktighet

Projektet Bygd för Bygd handlar om landsbygdsutveckling enligt en av Länsstyrelsen Stockholm framtagen arbetsmetod. Projektet omfattar fem bygder: Djurö, Ljusterö, Hölö, Mörkö och Oaxen.

Bygd för Bygd relaterar till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin syftar till att främja en hållbar utveckling på lands­bygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land. Bygd för Bygd har valts med hänsyn till strategins insatsområden: förbättra tillgängligheten, utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen, stärka det lokala näringslivet och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Bygd för Bygds betydelse

Genom Bygd för Bygd ska det lokala engagemanget i de utvalda landsbygderna tillvaratas och lyftas genom stöd till företagare, föreningar och boende att starta och driva egna projekt och företag som gynnar lokala utvecklingsprocesser samt inspirerar och ger förutsättningar till lokalt förankrad utveckling. Projektet ska dessutom bidra till samverkan mellan olika aktörer inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för bygderna.

I projektet ingår att öka kunskapen om de specifika bygdernas behov, förutsättningar, möjligheter och utmaningar – lokala såväl som strukturella. Arbetsmetoden och den kunskap som utvecklas om bygdernas är av betydelse för effektiviteten och träffsäkerheten i Länsstyrelsens verksamhet gällande landsbygdsfrågor. Målet med Bygd för Bygd är att öka möjligheten och skapa bättre förutsättningar för människor att leva, bo och verka på landsbygden i Stockholms län.

Finansiärer av projektet

Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet.