BYGD FÖR BYGD

Landsbygdsutveckling genom lokal delaktighet

Bygd för Bygd pågår till slutet av 2022 och omfattar arbete med landsbygdsutveckling enligt en av Länsstyrelsen Stockholm framtagen arbetsmetod. Här finns information om projektet på Länsstyrelsens webbplats. Projektidén baseras på utvecklingsarbete som Länsstyrelsen har bedrivit i skärgården under namnet Ö för Ö.

Bygd för Bygd relaterar till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin syftar till att främja en hållbar utveckling på lands­bygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land. Bygd för Bygd har valts med hänsyn till strategins insatsområden: förbättra tillgängligheten, utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen, stärka det lokala näringslivet och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Bygd för Bygds betydelse

Genom Bygd för Bygd ska det lokala engagemanget tillvaratas och lyftas genom stöd till företagare, föreningar och boende att starta och driva egna projekt och företag som gynnar lokala utvecklingsprocesser samt inspirerar och ger förutsättningar till lokalt förankrad utveckling. I projektet ingår också att öka kunskapen om den specifika bygdens behov, förutsättningar, möjligheter och utmaningar – lokala såväl som strukturella.

Bygdens deltagare ska med stöd från Länsstyrelsen och andra parter leda sin utveckling genom olika projekt som de själva enas om. Det är deltagarna själva som ansvarar för att projekten förvaltas och drivs vidare. De stödjande organisationernas roll är att facilitera aktiviteter, bjuda in till möten, tillhandahålla relevant information (exempelvis om finansieringsmöjligheter och exempel på liknande projekt), förmedla kontakter, samordna insatser och ha avstämningar med projektägare.

Finansiärer av projektet

Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet.